Algemene Voorwaarden

.Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') bepalen de gebruikers ('u' of 'uw') gebruik van de website www.lookfantastic.nl ('de Website') en uw relatie met:

(i)THG Beauty Europe GmbH (handelend als www.lookfantastic.nl) met als hoofdkantoor op de Adres Maximilianstrasse, 5480538, München;

(ii) (a) Als je aankoop is gedaan in euro's (EUR) en de betaling is gedaan met een debet-/creditcard met maatschappelijke zetel in de Maximilianstraße, 5480538, München, Duitsland;

('wij', 'onze', of 'ons'). Lees ze aandachtig door, aangezien ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten en aansprakelijkheden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neemt u dan contact met ons op.

1. AKKOORD

Middels het gebruik van de Website geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden en geeft u toestemming aan ons om informatie te verzenden (inclusief bijgewerke informatie) om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot, uw betaalkaart of creditcard gegevens om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, om een creditcard autorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties toe te staan.

2. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om:

Deze Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en zullen u daarvan op de hoogte stellen middels een passende aankondiging op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid het bestaan van deze wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de Website worden aangekondigd. Indien u niet met de gewijzigde Voorwaarden instemt, wordt u verzocht verder geen gebruik meer te maken van de Website. Indien u wel doorgaat met het gebruik van de Website na de datum waarop de wijzigingen van toepassing zijn, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.

De Website en de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken (tijdelijk of permanent) zonder u daarvan van te voren op de hoogte te stellen. U bevestigt dat wij niet door u aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wijzigingen of intrekking van de Website en inhoud.

De identificatiecode of het wachtwoord dat wij aan U aanbieden, door u uitgekozen of door ons verstrekt, op te heffen, als wij van mening zijn dat U deze Voorwaarden niet heeft nageleefd.

3. REGISTRATIE

Door gebruik te maken van deze website garandeert U dat:

U wettelijk in staat bent om contracten aan te gaan.

U minstens 18 jaar of ouder bent.

De persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is.

U zich niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.

U ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice via e-mail of telefoon: customer.experience@thehutgroup.com

4. PRIVACYBELEID

Wij zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken overeenkomstig onze Privacybeleid. Verder zullen wij uw informatie verwerken overeenkomstig onze Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze Website geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle informatie die door u verstrekt is juist is.

Als u winkelt op de Website, zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens in te voeren die nodig zijn om u te kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mail adres, factuuradres, afleveradres, creditcardnummer en andere betalingsinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard overeenkomstig onze registratie bij de Data Commissioner's Office.

5. BESCHERMING VAN UW VEILIGHEID

Om te verzekeren dat uw betaalkaartgegevens niet zonder uw medeweten worden gebruikt, vergelijken wij naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces aan ons kenbaar hebt gemaakt met de bevoegde databases van derde partijen.

Wij nemen het risico op internetfraude erg serieus. Met het oog op het toenemend aantal frauduleuze creditcardtransacties, worden al onze bestellingen grondig gecontroleerd met behulp van de reeds verstrekte informatie. De mogelijkheid bestaat dat we contact met u opnemen voor aanvullende veiligheidscontroles waarvoor we graag uw medewerking vragen. Frauduleuze transacties worden niet door ons getolereerd en zullen worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door het accepteren van deze Voorwaarden staat u toe dat deze controles uitgevoerd worden. Tijdens deze controles kan persoonlijke informatie worden getoond aan agentschappen voor kredietregistratie die deze informatie kunnen aantekenen. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om uw identiteit te bevestigen, er wordt geen kredietwaardigheid getoetst en uw kredietpositie zal hierdoor niet aangetast worden. Alle informatie die door u wordt verstrekt zal veilig en overeenkomstig de Data Protection Act 1998 worden behandeld.

6. NALEVING

De Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier worden gebruikt. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing zijn op de Website en het gebruik daarvan. U gaat ermee akkoord via de Website:

Geen computervirussen, Trojans, worms, logic bombs of andere elementen zoals deze te introduceren of te verspreiden, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, onderbreken of belemmeren.

Geen enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of obsceen van aard is.

Geen onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop de site is opgeslagen, of andere servers, computers of databases die aan onze site verbonden zijn. U zult de site niet aanvallen via een denial-of-service attack of een distributed denial-of-service attack.

Door deze bepaling te overtreden pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en met hen samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk worden opgeheven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze Website of het downloaden van enig materiaal van de Website of van andere sites die aan onze Website gekoppeld zijn.

7. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord dat u ons en onze medewerkers, directeuren, werknemers en leveranciers, volledig schadeloos stelt en ons op verzoek verdedigt en onmiddellijk vrijwaart van en tegen alle claims, verlies, kosten en uitgaven, inclusief legale kosten voortkomend uit het niet naleven van de Voorwaarden door uzelf of anderen voortkomend uit uw gebruik van de Website of gebruik door een andere personen die toegang hebben tot de Website met gebruik van uw persoonlijke informatie.

8. LINKS MET DERDEN

Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen.

9. BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heeft u de mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel uw bestelling te annuleren.

Alle geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk moment af te slaan. U erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van uw bestelling die u van ons zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot aanvaarding van uw aanbod om de aangeboden goederen en diensten op de Website te kopen. Het koopcontract tussen u en ons wordt afgesloten op het moment dat wij (i) het bedrag van uw betaalkaart, creditkaart, of PayPal afschrijven en (ii) de artikelen naar u verzenden of de diensten beginnen, afhankelijk van wat later plaatsvindt, en op welk tijdstip een e-mail ter bevestiging van het afsluiten van het koopcontract (‘Bevestiging van verzending’) naar u verzonden wordt. Wij zijn niet verplicht om goederen of diensten te leveren die onderdeel zijn van uw bestelling totdat de verzending van deze goederen of diensten is bevestigd in een aparte Bevestiging van verzending.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar in geval van het ontbreken van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, dat u zou kunnen lijden indien een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt hebt bij het betreden of bestellen via de Website.

De producten die op de Website worden aangeboden mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om orders te annuleren en/of accounts af te sluiten als wij geloven dat er producten besteld worden in strijd met deze voorwaarde.

U draagt het risico voor de producten zodra ze zijn geleverd aan het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer u ons van een onjuist afleveradres hebt voorzien of wanneer u de producten niet ophaalt van het afleveradres dat u hebt opgegeven.

Als uw creditcard- of betaalpas om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om de betaling binnen 48 uur opnieuw te proberen. In het geval dat de betaling nog steeds niet succesvol is, zullen wij u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte brengen van elke nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven. Als u niet wilt dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet u uw bestelling van tevoren annuleren. Niettegenstaande dat het risico van verlies of schade aan de producten enkel voor u zijn eens deze geleverd worden op het leveringsadres, eigendom van deze producten wordt aan u overgedragen eens (a) de producten door ons verzonden zijn; en (b) wij de betaling hiervan ontvangen.

10. RECHT TOT ANNULERING

Wanneer u goederen of diensten hebt gekocht als consument (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heeft u het recht om elk met ons afgesloten contract binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten te annuleren.

Als u een contract wilt annuleren op grond van deze clausule, dan:

Dient u dit te melden door contact met ons op te nemen.

Dient u de goederen of diensten in bezit te houden en ervoor te zorgen dat de goederen of diensten in dezelfde staat gehouden worden als waarin ze afgeleverd werden, totdat de goederen of diensten door u aan ons teruggestuurd kunnen worden.

Wij zullen u op de hoogte stellen als wij de goederen of diensten wensen op te halen. De goederen of diensten zullen binnen 28 dagen van ontvangst van uw annuleringsbericht opgehaald worden en wij zullen de kosten van het ophalen bij u in rekening brengen. Ook kunt u de goederen of diensten bij ons afleveren door eerst contact op te nemen met een medewerker van ons klantenservice team die u de adresgegevens kan verstrekken.

Het bedrag dat u aan ons heeft betaald zal binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen geretourneerd worden.

Als u goederen wilt terugbrengen voor een andere reden (bijvoorbeeld omdat u denkt dat de goederen kapot of defect zijn), zullen wij de goederen bij aankomst inspecteren, en in hoeverre wij bevestigen dat deze goederen daadwerkelijk defect zijn, zullen wij het reparen of vervangen of u de volledige prijs van de defecte goederen terugbetalen (inclusief de toepasbare leveringskosten en kosten van het retourzenden). Volg alstublieft onze procedure voor retourauthorisatie door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Neem alstublieft zo spoedig mogelijk contact met ons op en het liefst binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen. Als we een teruggezonden item niet als defect kunnen bestempelen zijn de kosten van het terugsturen voor u.

Details van uw recht van annulering, en een uitleg over hoe u dit kunt gebruiken, worden geleverd in de Bevestiging van verzending. Uw andere wettelijke rechten als consument worden hierdoor niet aangetast.

Voor meer informatie, zie onze retoursbeleid.

11. PRIJS EN BETALING

Alle getoonde prijzen die zijn weergegeven op de website zijn inclusief Engelse BTW (alleen indien van toepassing) tegen het geldende tarief en zijn correct op het moment van invoer van de gegevens in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen (deze wijzigingen zullen echter geen effect hebben op bestellingen waarvan u een Bevestiging van verzending heeft ontvangen).

Als uw afleveradres zich binnen het Verenigd Koninkrijk bevindt, worden geen extra belastingen aan u doorberekend. Als uw afleveradres zich buiten het Verenigd Koninkrijk of Guernsey bevindt, kan het zijn dat u onderworpen wordt aan invoerrechten en heffingen (inclusief BTW), die worden geheven nadat een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten dienen door u gedragen te worden.(indien uw leveringsadres binnen de Europese Unie (‘EU’) is, zie Douane-inklaring verantwoordelijkheden voor EU leveringsadressen’) U dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid per land sterk kan verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor verdere informatie.

Betaling kan worden gedaan middels alle belangrijke betaalkaarten, via uw PayPal rekening of via iDeal of Klarna. De betaling zal worden afgeschreven van uw account of rekening op het moment van verzending van de goederen of het verlenen van de dienst. Indien betaling geschiedt met een creditcard zal een preautorisatie ter waarde van € 0,01 worden ingehouden tot de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval, dat de prijs op de check-out pagina foutief wordt weergegeven en we dit ontdekken voordat uw bestelling geaccepteerd wordt overeenkomstig artikel 9, zijn we niet verplicht u de artikelen tegen die prijs te verkopen. We proberen ons er altijd van te verzekeren dat de prijzen op onze Website correct worden weergegeven, maar echte fouten kunnen voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de artikelen die u besteld hebt, laten we u dit zo snel mogelijk weten en geven u de keuze uw bestelling te herbevestigen tegen de gecorrigeerde prijs of uw bestelling te annuleren. Als u de bestelling annuleert en de artikelen al betaald mocht hebben, wordt overgegaan tot volledige restitutie.

U bevestigt dat de gebruikte betaalkaart, PayPal rekening of bank rekening (als je iDeal gebruikt) uw eigendom is. Alle kaarthouders zijn onderworpen aan verificatiecontroles en autorisaties van de kaartuitgever. Indien de uitgevende instantie van uw betaalkaart weigert of, om welke reden dan ook, geen toestemming geeft voor de betaling, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging in of het uitblijven van levering.

Indien je krediet of bank betaling om enige reden niet verwerkt is, behouden wij het recht om de betaling opnieuw te proberen verwerken. We zullen je minstens 48 uur op voorhand berichten van elke keer dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken door een email te sturen naar het emailadres dat je hebt opgegeven. Als je niet wil dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet je je bestelling binnen de 48u van het ontvangen van deze email, annuleren.

Kortingscodes worden alleen toegestaan onder strikte toepassing van voorwaarden en condities die werden vermeld bij uitgave van de code, zoals toepasbaarheid of maximum orderwaarde. Maak uzelf deze voorwaarden eigen voordat u een order plaatst, omdat wij ons het recht voorbehouden orders af te wijzen of te annuleren als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zelfs in het geval dat het bedrag van uw betaalkaart of bank rekening (als je iDeal gebruikt) afgeschreven is. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden en condities waaronder de kortingscodes werden uitgeven en deze algemene voorwaarden en condities, zullen de voorwaarden en condities voor de kortingscodes de overhand hebben. Een kopie van de voorwaarden en condities die van toepassing zijn op kortingscodes kunnen ten alle tijde opgevraagd worden bij onze afdeling klantenservice via emailadres customer.experience@thehutgroup.com

Douane-inklaring verantwoordelijkheden voor EU leveringsadressen

Enkel voor bestellingen verzonden vanuit het VK.

Voor leveringen naar adressen binnen de EU, bent u voor juridische doeleinden de importeur van de goederen, en bent u verantwoordelijk voor zowel eventuele importformaliteiten als ook voor eventuele invoerrechten, tarieven, of belastingen die geheven kunnen worden door eender welke douaneautoriteit. Echter, wij hebben deze bedragen bij u geïnd als onderdeel van uw aankoop, en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, machtigt u ons hierbij om onze gekozen koerier(s) alle vereiste douaneformaliteiten namens u uit te voeren, inclusief de betaling van eventuele invoerrechten, tarieven of belastingen aan de desbetreffende douaneautoriteit. De aangewezen koerier zal de goederen bij u afleveren en zal hier bovenop namens u de douaneformaliteiten uitvoeren. Deze douaneformaliteiten worden in verschillende landen afgehandeld en is afhankelijk van het land waarin uw afleveradres is, en de koerier die gebruikt wordt. Uw goederen worden voor douanedoeleinden ingeklaard in één van de volgende ‘inklaringslanden’:

DPD

1. Cyprus (voor adressen in Cyprus)

2. Frankrijk (voor adressen in Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Romenië, Slovakije, and Slovenië)

3. Ierland (voor adressen in Ierland)

4. Malta (voor adressen in MaltaCyprus)

5. Spanje (voor adressen in Spanje)

6. Nederland (voor adressen in Nederland, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Luxemburg, Polen, en Zweden)

Hermes

7. België (voor adressen in België en Ierland)

8. Anders, in het land waarin uw adres is.

DHL

9. In het land waarin uw adres is.

Dit betekent dat u invoerrechten, tarieven, of belastingen dient te betalen volgens het tarief dat

van toepassing is in het land van inklaring – deze worden namens u betaald door de aangewezen koerier. Deze landen van inklaring kunnen gewijzigd worden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat wij een koerier kunnen aanduiden om namens u zoals hierboven beschreven te handelen, en dat de gekozen koerier uitsluitend namens u handelt als uw directe douanevertegenwoordiger.

Wij verstrekken geen facturen voor verzendingen naar de EU vanuit het VK. Een eventueel bewijs van verkoop dat we verstrekken wordt op uw verzoek naar eigen goeddunken gegeven, en dient enkel als een registratie van uw aankoop te zijn. Het is mogelijk dat het document niet voldoet aan de vereisten die opgelegd worden door de belastingdienst in uw lokale jurisdictie met als doel BTW terug te vorderen, en we hiervoor geen aanvullende documentatie kunnen verstrekken.

12. GESCHIKT ZIJN VOOR AANKOPEN

Om wettelijk in aanmerking te komen voor het plaatsen van bestellingen op onze website of akkoord te gaan met dergelijke contracten, moet u onder Engelse wet:

Moet een individueel boven de 18 zijn en zijn echte naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere details doorgegeven worden

Bij het aanbieden van goederen en diensten door te kopen waar u ons vertegenwoordigt dient u aan te geven dat u 18 jaar of ouder bent en ons toestemming verleent voor het verzenden van informatie (ontvangen bijgewerkte informatie) om informatie te verkrijgen van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw debit of credit card kaartnummer of credit rapport voor het verifiëren van uw identiteit, voor het valideren van uw credit-card, een eerste creditcard vergunning aan te vragen en te verlenen individuele inkooptransacties.

13. Intellectueel Eigendom

De inhoud van de Website is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Website geleverd wordt, in ons eigendom of dat van onze licentiegevers blijft.

U kunt de inhoud van de Website op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of een ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van deze inhoud voor uw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits u zich houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. U mag onder geen beding de materialen of inhoud van de Website anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

14. Beperking van Aansprakelijkheid

(a) Overeenkomstog clausule 14, als wij niet aan deze Voorwaarden voldoen zullen wij alleen aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van onze niet-nakoming (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins) die een voorzienbaar gevolg van het verzuim zijn.

(b) Deze Voorwaarden bevatten niets dat onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt met betrekking tot:

(i) Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(ii) Fraude of frauduleuze voorstelling;

(iii) Elke schending van de verplichting met betrekking tot sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979 of sectie 2 van de Supply of Goods and Services act 1982.

(iv) Gebrekkige producten zoals bedoeld in de Consumer Protection Act 1987.

(v) Iedere opzettelijke overtreding van deze voorwaarden die het recht zou geven om de overeenkomst te ontbinden.

(vi)Voor elke kwestie met betrekking tot welke het onwettig zou zijn indien wij onze aansprakelijkheid uitsluiten of trachten uit te sluiten.

Gebruik van de website

De Website wordt aangeboden op een 'zoals verschijnend' en 'zoals beschikbaar' basis zonder verdere verklaring of bevestiging. Wij geven geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U erkent dat wij de veiligheid of privacy van de Website en door u verstrekte informatie niet kunnen garanderen en daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Risico's geassocieerd aan het gebruik van het internet komen voor uw rekening.

Hoewel we zullen proberen dat het beschikbare materiaal op de Website correct, gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten, weglatingen of resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u zou kunnen ervaren via de Website. Als we op de hoogte worden gebracht van onjuistheden in het materiaal op de Website zullen we proberen om deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij alle verplichtingen af in verband met het volgende:

onverenigbaarheid van de Website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;

technische problemen met inbegrip van fouten of onderbrekingen van de Website;

ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Website; en

ontoereikendheid van de Website om aan uw eisen te voldoen.

In zover als mogelijk toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten, zonder beperking, zuiver economische schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of straffende schade die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Website.

15. Verbreking

Als een onderdeel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling verbroken van de Voorwaarden, maar doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

16. Verklaring van afstand

Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voortkomend of volgend op bepalingen in de Voorwaarden.

17. Volledige Overeenstemming

Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons bereikt wordt.

18. Recht van Bevoegheid

Deze voorwaarden worden gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door Engelse rechtbanken.

19. Chocolade & Snoep


Om optimaal gebruik te maken van jouw zoetwaren adviseren wij het om deze binnen 12 weken na ontvangst te nuttigen.

Alle producten zijn individueel gedateerd om er zeker van te zijn dat het genuttigd wordt voor de uiterste houdbaarheidsdatum.

Noten inhoud
Klanten moeten op de hoogte zijn dat alle zoetwaren worden geproduceerd en verpakt in een ruimte waar ook noten aanwezig zijn. Wij kunnen daarom niet garanderen dat alle snoep vrij van is zijn of de sporen hiervan. Houdt er rekening mee dat de ingrediëntenlijst op de verpakking beschikbaar is en zo nauwkeurig mogelijk door de fabrikant is doorgegeven - wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud.

Retourzendingen
Om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste service krijgen en blij zijn hun zoetwaren, bieden wij een uitgebreid retourbeleid aan voor het onwaarschijnlijke geval dat u niet 100% tevreden bent met de geleverde snoepwaren. Houdt u er rekening mee dat de volgende retourprocedure moet worden gevolgd. Als u dit niet doet kan het zijn dat wij de goederen niet kunnen omruilen of geen terugbetaling kunnen doen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het omruilen van goederen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle. Dit omvat schade en verwaarlozing nadat de goederen zijn ontvangen, goederen die zijn opgeslagen in klimatologische omstandigheden zoals extreme temperaturen die sommige artikelen kunnen beïnvloeden - artikelen plakken vaak aan elkaar of veranderen licht van uiterlijk, maar zullen hetzelfde smaken, en schade door derden. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat tijdens de warme zomermaanden goederen tijdens het vervoer door de hitte kunnen worden aangetast, zodat delicate producten zoals chocolade er niet altijd zo uitzien als bedoeld, maar uiteraard nog steeds even goed smaken.


Om er zeker van te zijn dat onze klanten de beste service ontvangen en genieten van hun gekochte snoepwaar

Als u een artikel om welke reden dan ook wilt retourneren, laat ons dan binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling weten of een item niet aan de eisen voldoet. Om een retourzending te regelen, neemt u contact met ons op en geeft u ons klantenserviceteam uw bestelnummer, het artikel dat u terugstuurt en de reden van de retourzending door.

Wij zullen u dan antwoorden met een uniek retourautorisatienummer en het adres waarnaar u het artikel moet sturen.

U dient het artikel veilig te verpakken en te voorzien van:

Het bestelnummer

Retour autorisatie nummer

Of het gaat om een vervanging of om een verzoek tot restitutie

De reden van het retourneren.
Teruggestuurde goederen moeten in hun oorspronkelijke staat en verpakking verkeren, samen met een kopie van de factuur of de pakbon.

Na ontvangst worden de artikelen gecontroleerd en wordt de terugbetaling van de goederen en de verzendkosten geregeld. We kunnen geen terugbetalingen doen voor ongewenste goederen met bederfelijke aard van de goederen die te koop worden aangeboden. Terugbetalingen/omruilingen zullen alleen worden aangeboden op artikelen die defect zijn, en duidelijk zo waren op het moment dat ze werden verzonden.

20. Alle Competitie


Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Deze regels zullen geacht worden deel uit te maken van elke wedstrijd, behalve in de mate dat een specifieke instructie in een wedstrijd anders bepaalt.

Door deel te nemen aan de wedstrijd worden deelnemers geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en worden zij geacht hieraan gebonden te zijn. Al onze beslissingen zijn definitief en bindend en er wordt niet over gecorrespondeerd.

Iedere persoon die werknemer is of een direct familielid van een werknemer van een bedrijf van de The Hut Group of een andere persoon die direct verbonden is met de organisatie van een bepaalde wedstrijd, komt niet in aanmerking voor deelname.

Deelname aan de prijssvraag staat alleen open voor inwoners van Nederland.

Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, tenzij een andere leeftijdsbeperking wordt vermeld of geïmpliceerd. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten vooraf toestemming van hun ouder of voogd krijgen.Alle inzendingen moeten zijn ontvangen vóór de in de wedstrijd vermelde sluitingsdatum. Antwoorden zullen worden ingevoerd bij indiening. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor antwoorden die verkeerd zijn ingezonden, om technische of andere redenen verloren zijn gegaan of na de sluitingsdatum zijn ontvangen.

We behouden ons het absolute recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving deelnemers aan een wedstrijd te diskwalificeren als we van mening zijn dat ze onjuiste technische middelen hebben gebruikt om deel te nemen en/of als we van mening zijn dat ze frauduleus zijn.

Deelnemers zijn aansprakelijk voor hun kosten om toegang te krijgen tot computernetwerken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor: (i) het niet naleven van deze voorwaarden door de winnaar of een deelnemer; (ii) een verstoring, vertraging of verkeerde verzending van inzendingen; of (iii) server-, systeem- of netwerkstoringen, storingen of ontoegankelijkheid.

Wij zijn de promotor van alle wedstrijden die onder deze algemene voorwaarden vallen, tenzij anders vermeld.


Prijzen

Indien om welke reden dan ook een geadverteerde prijs niet beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken een vergelijkbare prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen.Er kan slechts één prijs per huishouden worden toegekend.Er kan geen contant geld of een ander alternatief voor de aangeboden prijs zijn en prijzen zijn niet overdraagbaar.Kennisgeving

De naam van de winnaar zal na de sluitingsdatum door middel van een willekeurige trekking worden gekozen uit alle juiste antwoorden die zijn ontvangen.

De winnaar van een prijs zal binnen 28 dagen na de vaststelling van de winnaar op de hoogte worden gebracht.

De levering van alle prijzen duurt 28 dagen.

Als de winnaar van een wedstrijd om welke reden dan ook niet in staat is om een prijs in ontvangst te nemen of als de winnaar na redelijke inspanningen niet kan worden bekendgemaakt, kunnen wij naar eigen goeddunken over de prijs beschikken zonder enige aansprakelijkheid jegens de winnaar.

Voor elke wedstrijd zal slechts één prijs per deelnemer/e-mailadres worden toegekend. Namen van winnaars zijn op verzoek beschikbaar.

Prijs ontvangstPrijzen die gepaard gaan met reizen: (a) Reisarrangementen zijn de verantwoordelijkheid van prijswinnaars tenzij anders vermeld; (b) we behouden ons het recht voor om schriftelijke toestemming te vragen van de ouder of voogd van een winnaar die jonger is dan 16 jaar en om van een dergelijke winnaar te eisen dat hij/zij iemand van 18 jaar of ouder als begeleider kiest.

Wedstrijdprijzen/tickets kunnen beperkt zijn tot bepaalde perioden van het jaar en tenzij anders vermeld moeten alle prijzen binnen zes maanden na de datum van de wedstrijdtrekking worden geclaimd.

Indien de prijzen door een derde partij worden geleverd, dient de winnaar alle toepasselijke boekings- of andere formaliteiten rechtstreeks met deze leveranciers af te handelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen/fouten van andere personen of bedrijven.

21. Reviews


Als u een review instuurt, verleent u ons een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in eenderwelk type media.


U verleent ons en alle onderdelen van Myprotein het recht om daarbij de naam te gebruiken die u zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt.

U verklaart afstand te doen van uw recht om als auteur erkent te worden van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt aan dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het perfectioneren van één van de bovengenoemde door u aan ons verleende rechten, met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten.

U verklaart en garandeert dat u zelf alle rechten bezit of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst. En u verklaart dat op de datum dat de inhoud of het materiaal aan ons en alle onderdelen van Myprotein wordt voorgelegd:

De inhoud en het materiaal juist is;

Het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, niet in strijd is met de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van één van deze garanties.

Winnaars van een review-wedstrijd zullen via e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien niet binnen 20 dagen op ons e-mail bericht wordt geantwoord zal dat ertoe leiden dat de prijs wordt verbeurd.


22. Multi-buy Aanbiedingen


Dit aanbod geldt alleen voor in aanmerking komende artikelen die vermeld staan in het gedeelte "Multibuy" van deze Website.

Wanneer goederen worden geretourneerd (behalve voor omruiling, wanneer de producten defect/defect zijn), hebben wij het recht om ofwel de retournering te eisen van alle goederen die zijn geleverd als onderdeel van die Multibuy-aanbieding op uw kosten, ofwel u de goederen in rekening te brengen die u hebt behouden tegen de volledige prijs die op deze site wordt vermeld.

23. Cadeau met product promoties


Wanneer wij een gratis geschenk bij een product aanbieden, zullen wij slechts één gratis geschenk per transactie verstrekken (ongeacht hoeveel producten er worden gekocht). Het gratis geschenk is afhankelijk van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor om het gratis geschenk te vervangen door een alternatief geschenk.23.2 Om het ons mogelijk te maken een gratis geschenk te geven, kan het nodig zijn dat wij het gratis geschenk tegen een nominale waarde op onze site plaatsen. Voor alle duidelijkheid, u bent niet gerechtigd om de gratis gift te "kopen" zonder het product te kopen waarmee de gift gratis wordt verstrekt en elke poging om de gratis gift te "kopen" zal worden geannuleerd (niettegenstaande enige geautomatiseerde communicatie die u ontvangt ter bevestiging van uw bestelling). In het onwaarschijnlijke geval dat de gratis gift aan u wordt verzonden, bent u verplicht om de gratis gift op schriftelijk verzoek terug te sturen.
24. Cadeaubonnen en krediet


Lookfantastic Cadeaubonnen -De LF Cadeaubon kan gebruikt worden om elk artikel te kopen dat verkocht wordt via de website www.lookfantastic.com. Onze reguliere voorwaarden, samen met de voorwaarden hieronder, zijn van toepassing op de aankoop van uw cadeaubon. U kunt het emailen naar familie en vrienden, of het uitprinten om het aan hun persoonlijk te geven. Het is de perfecte manier om een cadeau te geven als je niet weet wat je moet kopen!Wat is een LF Cadeaubon? -De LF Cadeaubon is beschikbaar in de waarden £25, £50, £75, £100 en £200 en maakt het mogelijk om een cadeau te geven wanneer je niet weet wat te kopen. Cadeaubonnen worden uitgegeven via e-mail met behulp van een elektronische voucher code die vervolgens kan worden ingewisseld in de Check-out om een product te kopen via de website www.lookfantastic.com.

Hoe bestel ik een cadeaubon? -U kunt de cadeaubon toevoegen aan uw winkelmandje net als elk ander product door te klikken op de knop 'Toevoegen aan winkelmandje' op het tabblad 'Nu kopen'. Ga dan verder naar de kassa om uw bestelling af te ronden. Als u meer dan één cadeaubon wilt kopen, kunt u het aantal items op de winkelwagenpagina verhogen of teruggaan naar de relevante cadeaubonproductpagina en meer items aan uw winkelwagen toevoegen. Je kan ook andere producten kopen op hetzelfde moment als je je bestelling voor de cadeaubon(nen) plaatst. Cadeaubonnen worden gewaardeerd en uitgegeven in GBP Ponden. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt bij de aankoop van een cadeaubon.


Hoe ontvang ik een Cadeaubon? -Als uw bestelling is verwerkt en wij de betaling hebben ontvangen, ontvangt u de elektronische cadeauboncode per e-mail op het e-mailadres waar ook uw orderbevestigingsmail naartoe is gestuurd. U ontvangt de Cadeaubonnen die u bestelt niet per post.

Hoe geef ik de cadeaubon aan de ontvanger? -Als je de elektronische cadeaubon code hebt ontvangen kun je deze per email doorsturen naar de beoogde ontvanger van de cadeaubon, of je kunt de cadeaubon ook uitprinten en aan hem of haar geven. Cadeaubonnen zijn geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum van aankoop.

Ik ben de ontvanger van een cadeaubon, hoe kan ik deze inwisselen? -Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden om elk product op www.lookfantastic.com te kopen. Selecteer de artikelen die u wilt bestellen en voeg ze toe aan uw winkelwagen. Om uw cadeaubon te gebruiken, voert u de elektronische cadeauboncode die u hebt ontvangen in het vak 'Kortingscode' in en klikt u op de knop 'Toevoegen'. De kortingsbon wordt dan op uw bestelling toegepast. Ga vervolgens zoals gebruikelijk naar de kassa.Wat zijn de beperkingen? -U kunt slechts één bon per bestelling gebruiken en er wordt geen wisselgeld uitgegeven als niet de volledige waarde van de bon is gebruikt bij de bestelling. Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop, dus zorg ervoor dat je de cadeaubon op tijd inwisselt. Cadeaubonnen worden gewaardeerd en uitgegeven in GBP Ponden. U kunt uw Cadeaubon niet gebruiken in combinatie met een andere kortingscode.Ik heb betaald voor een bestelling met een Cadeaubon. Wat gebeurt er als ik mijn bestelling wil retourneren? -Voor bestellingen die worden gerestitueerd, zal de terugbetaling worden gedaan via dezelfde betaalmethode als gebruikt om de bestelling te betalen. Dus als u een bestelling heeft betaald, of gedeeltelijk heeft betaald, met een LF Cadeaubon, zal de terugbetaling worden gedaan in een Cadeaubon van dezelfde waarde.

Ik ben een Cadeaubon verloren. Wat moet ik doen? -Als u de ontvanger bent van een LF Cadeaubon vraag dan aan de besteller of hij/zij nog in het bezit is van uw tegoedbon-code. Zo niet, vraag de koper dan contact met ons op te nemen via het berichtencentrum zodat de Cadeaubon opnieuw uitgegeven kan worden. Link hieronder:

https://www.lookfantastic.com/lfint/login.jsp?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.lookfantastic.com%2Flfint%2FcustomerQuery.account
We kunnen alleen cadeaubonnen die niet ingewisseld zijn opnieuw uitgeven. Voor alle duidelijkheid, de originele cadeaubon zal ongeldig zijn als we een vervanging uitgeven. De oorspronkelijke vervaldatum blijft van toepassing.Risico en Verlies -Het risico van verlies en de eigendom van een cadeaubon gaat over op de koper op het moment dat wij de cadeaubon elektronisch verzenden aan de koper of de aangewezen ontvanger. Wij zijn niet verantwoordelijk indien een Cadeaubon verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt wordt zonder uw toestemmingFraude -Wij hebben het recht om klantenrekeningen af te sluiten en betaling uit alternatieve betalingsvormen te halen indien een frauduleus verkregen Cadeaubon wordt ingewisseld en/of gebruikt om aankopen te doen op www.lookfantastic.com.Kan ik mijn cadeaubon terugsturen? -Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald, behalve in overeenstemming met uw wettelijke rechten. De waarde van de cadeaubon kan niet in geld worden omgezet.Tegoed- Elk tegoed is geldig gedurende 6 maanden vanaf de datum van uitgifte en vervalt op de verjaardag van de datum van uitgifte.

25. Beauty Box Abonnement Algemene Voorwaarden

Door u te abonneren op onze "Beauty Box" dienst, erkent u dat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.De voorraad is onder voorbehoud van beschikbaarheid, als u uw bestelling plaatst op of voor de 25e van de maand zal uw abonnement in die maand ingaan. Bijvoorbeeld, als u zich op of voor 25 januari abonneert, zal uw abonnement beginnen met de "Beauty Box" van januari. Als u uw bestelling op of na de 26e van de maand plaatst of als de betreffende maandelijkse "Beauty Box" niet beschikbaar is, zal uw abonnement in de daaropvolgende maand ingaan.Als u uw bestelling op of voor de 25e van de maand plaatst, streven wij ernaar uw eerste "Beauty Box" binnen 24 uur na ontvangst van de betaling van uw abonnement te verzenden. We streven er dan naar om elke volgende "Beauty Box" op of rond de 1e van elke maand te verzenden. Houd u er rekening mee dat er soms sprake kan zijn van vertragingen in de verzending en/of nabestellingen van producten als gevolg van onvoorziene problemen met het afhandelingsproces van het merk. Alle geschatte leveringsdata zijn slechts schattingen en u komt niet in aanmerking voor een terugbetaling als gevolg van eventuele onvoorziene vertragingen. Zodra uw "Beauty Box" onderweg is, ontvangt u een bevestigingsmail met een tracking-nummer waarmee u de verzending kunt volgen. U komt niet in aanmerking voor een terugbetaling als gevolg van onvoorziene vertragingen.Als u van adres verandert tijdens de looptijd van uw abonnement, kunt u dit doen via uw account en dit zal de volgende maand van kracht worden. Indien u uw adres niet heeft gewijzigd voordat de box voor de volgende maand is aangemaakt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u in het geval dat u uw "Beauty Box" niet ontvangt en zal er geen restitutie worden verleend.
Automatische verlenging - na uw eerste abonnementsperiode van een vaste periode van één, drie, zes of twaalf maanden wordt uw Beauty Box-abonnement automatisch verlengd voor een nieuwe vaste periode van dezelfde lengte. U kunt zich vóór de 25e dag van uw vervalmaand via uw klantenaccount afmelden voor de automatische verlenging. Elk abonnement van één, drie, zes of twaalf maanden dat vóór het verstrijken van de abonnementsperiode wordt geannuleerd, komt niet in aanmerking voor terugbetaling.Elk abonnement wordt beschouwd als een enkele verkoopovereenkomst voor de regelmatige levering van goederen, dus u hebt alleen recht op terugbetaling als u uw abonnement bij ons opzegt binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw eerste "Beauty Box" fysiek in uw bezit krijgt.

U heeft het recht om uw abonnement op elk moment op te zeggen, maar tenzij u uw abonnement bij ons opzegt binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw eerste "Beauty Box" fysiek in bezit krijgt, zit u vast aan het contract voor de rest van het abonnement.

Indien u uw abonnement wenst op te zeggen voordat de termijn is verstreken, dient u dit te doen vóór de 26e van de maand, anders ontvangt u de "Beauty Box" van de volgende maand. Bijvoorbeeld, als u uw abonnement van maart wilt opzeggen, moet u ons dit uiterlijk op 25 februari laten weten, anders ontvangt u mogelijk de "Beauty Box" van maart. Dit is alleen voor de aankopen van 1 maand abonnementen, voor 3, 6 en 12 maanden kunt u niet meer opzeggen na de 14 dagen na ontvangst van uw eerste "Beauty Box".


Het bovenstaande annuleringsbeleid heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Zie clausule 10 hierboven voor meer informatie over uw recht om te annuleren.

Wij behouden ons het recht voor om uw abonnement op elk moment te annuleren als gevolg van een inbreuk op deze Voorwaarden. Wij behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken het "Beauty Box" abonnementsmodel te annuleren en/of te wijzigen.

Wanneer u deelneemt aan een abonnementsplan wordt u uitgenodigd om lid te worden van 'De Beauty Box Club'. Dit is een optioneel lidmaatschap waarbij u informatie over uzelf kunt invoeren om een gepersonaliseerde Beauty Box-ervaring mogelijk te maken. Alle informatie die u hier invult is niet verplicht, u kunt verzoeken om uw gegevens te verwijderen en wij zullen ervoor zorgen dat deze niet worden gedeeld met iemand buiten de The Hut Group. Wanneer we deze klantgegevens gebruiken, gebruiken we de informatie alleen om een betere ervaring met uw Beauty Box te garanderen en om ervoor te zorgen dat we aan de behoeften van de klant voldoen.

Alle informatie die wij verzamelen wordt alleen gebruikt om uw Lookfantastic-ervaring te personaliseren en ervoor te zorgen dat u informatie ontvangt die op u is afgestemd. Door uw favoriete merken in te voeren laat u ons weten wat u graag vaker in uw box zou willen zien. Door informatie over uw schoonheidsprofiel in te voeren, gebruiken wij dit om uw box aan uw specifieke behoeften aan te passen.

Wanneer u uw Beauty Box abonnement opzegt, of niet langer abonnee bent, kunt u niet langer profiteren van de exclusiviteit van de club, inclusief alle extra voordelen.

We kunnen niet garanderen dat elke box perfect op u is afgestemd, maar we zullen ons best doen.
26. VERWIJZINGSPROGRAMMA


Afhankelijk van de onderstaande voorwaarden is het mogelijk dat je ‘krediet’ kunt verdienen voor deze Website door het verwijzen van nieuwe klanten naar ons middels een verwijzingslink en/of verwijzingscode die wij je leveren (het “Verwijzingsprogramma”). Je bent gerechtigd deel te nemen als een ‘verwijzer’ in dit Verwijzingsprogramma als je in het verleden bestellingen hebt geplaatst op deze Website.

Een nieuwe klant is een natuurlijk persoon die voorheen nog geen bestelling heeft geplaatst bij ons (een "Verwijsde"). Als de Verwijsde een account heeft op de Website maar voorheen nog geen bestelling heeft geplaatst dan kan hij/zij alleen meedoen door het gebruik van de ‘Verwijzingslink’. Als de Verwijsde al een account heeft op de Website dan is hij/zij niet gerechtigd deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma door middel van de ‘Verwijzingscode’ (ongeacht of hij/zij voorheen een bestelling heeft geplaatst).

Als de Verwijsde op de verwijzingslink heeft geklikt dan wordt de kortingscode automatisch toegepast in het betaalproces. Als de Verwijsde een verwijzingscode gebruikt moet hij/zij deze zelf invullen bij het betaalproces in de winkelmand.


Om enig twijfel te voorkomen; het krediet dat is gegenereerd door het Verwijzingsprogramma mag alleen besteedt worden op deze Website. De Verwijzer en Verwijsde zijn beiden niet gerechtigd om op een andere manier dan aangegeven betaling te ontvangen met betrekking tot het krediet. Het krediet is niet inwisselbaar voor geld. Het krediet dat verkregen is door het verwijzen van een persoon is in geen enkele manier overdraagbaar.


Je ontvangt het krediet op je account 3 dagen nadat de Verwijsde zijn/haar bestelling is verzonden. Als de Verwijsde zijn/haar bestelling annuleerd, met welke reden dan ook, binnen 3 dagen nadat het verzonden is, ben je niet gerechtigd voor enig krediet. Je ontvangt je krediet in de standaard valuta van de Website.

Al het krediet dat na 6 maanden na het verkrijgen door het Verwijzingsprogramma niet is gebruikt zal verlopen.

De Verwijsde moet een bestelling plaatsen met het minimum bedrag dat regelmatig op de Website staat.

Alle afgeprijsde producten en abbonnements aanbiedingen en doen niet mee aan het Verwijzingsprogramma. Als je participeert aan het Verwijzingsprogramma dan ben je niet gerechtigd om te participeren aan andere affiliate programma’s, cash-back aanbiedingen en/of andere soortgelijke aanbiedingen.

Wij zijn gerechtigd om krediet van je account te verwijderen als wij geloven of verdenkingen hebben dat het gebruik van het Verwijzingsprogramma frauduleus is, misleidend is of niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.